S T Y M U L A C J A     I      T E R A P I A

                             połączona  z  wypoczynkiem  zimowym

SZKLARSKA    PORĘBA
14 - 24   LUTEGO   2015 r.

Koszt dla dziecka -1680 zł.

Koszt dla rodzica - 1230 zł.

Opis: C:\Users\czekoLada\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\X2WEO5VV\MC900279350[1].wmf

W cenie pobytu oferujemy:

*   Komfortowe warunki (pokój z aneksem kuchennym, łazienką),
*   Całodobową opiekę wychowawcy dla dziecka jadącego bez Rodzica (w tym opiekę dla dziecka , którego Rodzic chce odpocząć, iść na zakupy, wyjść  wieczorem  z towarzystwem, itp.)

*  Diagnozę i projekt programu indywidualnego
*   Zajęcia terapeutyczne dla dzieci codziennie od godz. 9-13 :

- TERAPIA LOGOPEDYCZNA I REHABILITACJA RUCHOWA
- INTEGRACJA SENSORYCZNA 
- TERAPIA PEDAGOGICZNA
- EEG-biofeedback
- NEUROSENSOMOTORYCZNA TERAPIA TAKTYLNA

*  Spotkania warsztatowo-szkoleniowe dla Rodziców
*  Prezentacja metod stymulacji  mechanizmów prawej i lewej półkuli mózgu
*  Pokaz profesjonalnych pomocy do komunikacji alternatywnej  i wspomagającej dla dzieci niemówiących
* Atrakcje dla wszystkich uczestników                                                                         

 KONTAKT:  

                   516 133 423   Zofia Twardochleb;

                             www.afazja.com.pl

 

Serdecznie  zapraszamy !

 

 

 

 

 
START   |   ZAKRES USLUG   |   KONTAKT   |   GABINETY   Copyright 2009 Afazja.com.pl